+63(999) 673-1868 | (02)517-1536 Opening Hours: 24/7

Masseuses

 

Makati – Mandaluyong – Pasig – BGC – Taguig

Manila – Pasay – Paranaque

 

                                                                            

 

 

Manila – Makati – Pasay – Ortigas – Paranaque – Alabang